Information om…

Andra säsongen…

Det mesta är sig likt, men en del är annorlunda. Läs mer om säsong 02, och ställ frågor till joakim.jardenberg@helsingborg.se eller hojta i valfri socialmedier-kanal. Taggar bara med #hbgflyttarin så lyssnar vi.

Här nedan följer originaltexterna och utvärdering från 2014.

Vad är Helsingborg flyttar in (#hbgflyttarin)

En daglig talkshow under Almedalsveckan, live på internet. Formatet kan liknas vid en tematisk sunday talk show, på förkvällen innan talet, från olika platser runt om i almedalen. Lättsamt och enkelt, med fokus på innehållet och det välvilligt framtåriktade samtalet.

Målgruppen är alla som är intresserade av staden och dess utveckling med hjälp av internet, dvs politiker, tjänstemän, företagare, civilsamhällets organisationer och engagerade medborgare. Läs också ”I huvudet på en internetchef

Vårt manifest

Vi är en talkshow. Ett samtal utan begränsningar. Utan studio, utan manus och framförhållning, utan kulisser, vinjetter och jinglar.
Vi är en avsikt. En agenda, en idé om hur internet kan och ska tillåtas bidra till stads- och samhällsutvecklingen.
Vi är en plattform. Ett möte mellan olika aktörer, mellan intressanta människor, mellan skiftande perspektiv.
Vi gör inte allt. Men vi gör fanimej allt möjligt. Lite busigare och mycket skönare.
Vi är ”Helsingborg flyttar in”. Vi vill att du är med

Vad är syftet med #hbgflyttarin

 1. Ytterligare etablera Helsingborg som en modern, modig och generös aktör på området ”stads-, verksamhets och demokratiutveckling”.
  • Måluppfyllnad: 50% – Kvaliteten på feedback har varit mycket god, däremot har det varit för lite volym. Vi har inte fått tillräckligt med ögon på aktiviteten i stort – och det är bara JJ fel. Jag har varken disponerat tid eller resurser rätt inför, huvudsakligen på grund av osäkerhet ang genomförandet. I backspegeln skulle jag varit modigare. Nästa gång trycker vi på TIDIGT.
   Däremot, och det kan inte påpekas nog, är värdet av över 60.000 tittare i Isabella Löwengrips läsarskara nära nog priceless för oss. Det är en grupp som vi aldrig når annars, och som helt säkert fått en god bild av staden.
 2. Ställa frågor som är relevanta för Helsingborgs utveckling, och ta med oss nya idéer hem. Samtalen blir underlag för ett workshop-arbete under hösten.
  • Måluppfyllnad: 90% – En del gäster/samtal var lite svaga (JJ fel), och andra var lite väl förutsägbara. Men i huvudsak har vi mycket att arbeta med – både när det gäller innehåll och process.
 3. Lyfta fram människor med idéer om hur internet kan vända utmaningar till möjligheter.
  • Måluppfyllnad: 75% – Frågeställningen var inte tydlig nog i samtalen, men framkommer ändå om man skrapar yundan ytan och går på djupet i samtalen. Till nästa gång blir det lättare att rekrytera gäster med tydligare spets, när vi kan peka på vad #hbgflyttarin är för något.
 4. Skapa kännedom om Helsingborg 2035 genom de val av tema som görs och hur de förs fram.
  • Måluppfyllnad: 10% – Vi nämnde visionen relativt ofta, men den genomsyrade inte samtalen. En i princip helt tappad boll. I huvudsak för att gäster och platser flyttades runt och ”sändningsschemat” sprack. Bättre förberedelser och hårdare bokningar nästa gång.
  • Notering: Nils Djurklou: ”min kommentar: Det här var det bästa med hela vår närvaro i Almedalen. Och att visionen enbart nådde ut med 10% tror jag är helt galet räknat. Det är inte genom att nämna visionen som vi kommunicerar den, det är genom att förmedla det den står för genom att visa våra värderingar, intressen och ambitioner som vi lyckas. och det gjorde ni ypperligt. Så minst 90% på den!”
 5. Förmedla känslan av staden som är lite busigare och mycket skönare. Enklare. Rakt på sak. Inget klydd.
  • Måluppfyllnad: 100% – Jodå, faktiskt ;) All feedback pekar på att det är intrycket man fått och fått förstärkt.
 6. Öppna upp rummet och tiden – det som händer ska inte bara vara intressant där och då. Vi samlar på oss det här för framtiden också. #hbgflyttarin börjar i Almedalen, men slutar inte här och nu.
  • Måluppfyllnad: 100% – Se bilderna från @entapir över hur man hittar till oss, och hur vi tar vara på den feedback som kommer in. Vi är verkligen inte specifika för Almedalen, varken i tid eller plats. http://hbgflyttarin.se var en bra grund att stå på.
 7. Leva ”Staden för oss som vill något”. Här sticker vi ut hakan och gör något.
  • Måluppfyllnad: 50% – Det är för mycket JJ och för lite av övriga i staden. Vi måste gemensamt fundera över hur formatet kan anpassas och breddas. Men det var väldigt mycket att sticka ut hakan. Och vi gjorde något.
 8. Vara en plattform för att peka på våra övriga aktiviteter. Öka intresset för minglet i synnerhet och Öresundshuset i allmänhet.
  • Måluppfyllnad: 15,3% – Första och sista sändningen (2 av 13) tog upp Öresundshuset. Att det inte återkom oftare kan ha sina förklaringar. #kompisladda förekom oftare, men å andra sidan nämndes #bomfie bara en gång så det räknas inte…

…och om jag vill veta mer?

Joakim Jardenberg, internetchef i Helsingborgs stad, svarar gärna på alla frågor. Maila eller ring på +46735187700

Läs också mer om innehållet, tekniken och vad mer Helsingborg gör i Almedalen.